Disco de freno shimano rt10 160mm

Disco de freno shimano rt10 160mm