Disco de freno Shimano rt70 180mm

Disco de freno Shimano rt70 180mm